Roč.17,č.2(2009)

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2009