Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví 1 - Lidskoprávní základy, licenční smlouva

Roč.10,č.4(2002)

Abstrakt
Recenze publikace - Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví 1 - Lidskoprávní základy, licenční smlouva
Doplněk, Brno, 2002, 202 s.

Stránky:
367–368
Biografie autora

Pavel Tůma

Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

431

Views

114

PDF views