Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví 1 - Lidskoprávní základy, licenční smlouva

Pavel Tůma

Abstrakt

Recenze publikace - Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví 1 - Lidskoprávní základy, licenční smlouva
Doplněk, Brno, 2002, 202 s.

Bibliografická citace

TŮMA, Pavel. Telec, I.: Přehled práva duševního vlastnictví 1 - Lidskoprávní základy, licenční smlouva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 4, s. 367-368. [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8221

Plný Text: