Slovenský seminář o autorském právu, jemu příbuzném právu a s ním souvisejících právech

Ivo Telec

Abstrakt

V krásných podzimnich dnech 19. až 21. října 1999 se v Tatranské Lomnici v hotelu Slovan konala další z řady slovenských akcí, zaměřených na prá­va duševního vlastnictví. Tentokrát se tato akce vě­novala právu autorskému, jemu příbuznému právu, tj. právu výkonných umělců, a právům souvisejícím s právem autorským. Třeba říci, že název semináře přísně odpovídal nejen povaze těchto práv, ale i je­jich teoretické systematice, jak se poslední dobou projevuje ve slovenské právní vědě.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Slovenský seminář o autorském právu, jemu příbuzném právu a s ním souvisejících právech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 4, s. 428-429. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8978

Plný Text: