Detaily autora

Pondikasová, Tereza, Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika