Detaily autora

Gazdová, Monika, Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

  • Roč. 20, č. 2 (2012) - Doktorandské příspěvky
    Glosa k požadavku plurality věřitelů v tuzemském insolvenčním řízení a krátké srovnání s prvorepublikovou úpravou
    Abstrakt  PDF