Leasingová smlouva, smlouva o koupi najaté věci

Karel Marek

Abstrakt

Leasingovou smlouvu, kterou lze v českém obchod­ním právu realizovat jako tzv. smlouvu nepojmenova­nou podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku nemůže­me v našem obchodním právu ztotožňovat se smlou­vou o koupi najaté věci, uzavíranou podle ustanovení § 269 odst. 1 obchodního zákoníku a § 489 obchodní­ho zákoniku. Jde o dvě různá smluvní řešení, i když obecně lze oběma způsoby provádět tzv. "leasingové operace".

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Leasingová smlouva, smlouva o koupi najaté věci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 246-253. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7666

Plný Text: