Leasingová smlouva, smlouva o koupi najaté věci

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Leasingovou smlouvu, kterou lze v českém obchod­ním právu realizovat jako tzv. smlouvu nepojmenova­nou podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku nemůže­me v našem obchodním právu ztotožňovat se smlou­vou o koupi najaté věci, uzavíranou podle ustanovení § 269 odst. 1 obchodního zákoníku a § 489 obchodní­ho zákoniku. Jde o dvě různá smluvní řešení, i když obecně lze oběma způsoby provádět tzv. "leasingové operace".

Stránky:
246–253
Metriky

405

Views

130

PDF views