Vědecká konference studentů doktorského studia

Jarmila Pokorná

Abstrakt

Stává se již dobrou tradicí, že se studenti doktor­ského studijního programu katedry obchodního práva scházejí jednou ročně na vědecké konferenci, aby diskutovali o zajímavých problémech, s nimiž se během svého studia setkali.

Bibliografická citace

POKORNÁ, Jarmila. Vědecká konference studentů doktorského studia. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 173-175. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7779

Plný Text: