Vědecká konference studentů doktorského studia

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
Stává se již dobrou tradicí, že se studenti doktor­ského studijního programu katedry obchodního práva scházejí jednou ročně na vědecké konferenci, aby diskutovali o zajímavých problémech, s nimiž se během svého studia setkali.

Stránky:
173–175
Metriky

386

Views

186

PDF views