K obchodním závazkovým vztahům. Ke smluvnímu obchodnímu právu - 2. část

Karel Marek

Abstrakt

Praktické zkušenosti při realizaci stále ukazují, že jsou ve svém souhrnu vnímána jako složitá ta ustanovení obchodního zákoníku, která určují, čím se mají smlouvy v obchodně závazkových vztazích řídit a v ja­kém pořadí.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. K obchodním závazkovým vztahům. Ke smluvnímu obchodnímu právu - 2. část. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 11-19. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7704

Plný Text: