Roč.13,č.2(2005)

Právní historie a současnost

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2005