Soutěžní právo: novely a reformy 2008/2009…

Roč.16,č.4(2008)

Abstrakt
Soutěžní právo: novely a reformy 2008/2009… tak se nazývalo sympozium, které koncem listopadu 2008 uspořádal Institut pro podnikové a hospodářské právo z Právnické fakulty Univerzity ve Vídni a jehož organizátory byli Prof. Dr. Heinz Krejci a univerzitní asistentka Dr. Susanne Augenhofer, LLM. První den symposia byl věnován právu na ochranu hospodářské soutěže a zabýval se zejména tématem velmi aktuálním – soukromoprávním vynucováním („private enforcement“) povinností, jež vyplývají z tohoto úseku právního řádu. Den druhý byl věnován především právu proti nekalé soutěži. O přednáškách a panelové diskusi k tomuto tématu podávám zprávu v následujících řádcích; zároveň uvádím, co z myšlenek rakouských a německých kolegů lze uplatnit v českém právním prostředí.

Stránky:
374–37
Biografie autora

Petr Hajn

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

profesor
Metriky

343

Views

118

PDF views