Komunikační právo a ochrana spotřebitele v Portugalsku

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Do rodiny neustále vznikajících (a ta­ ké zanikajícich) právních odvětví přibyl nový sourozenec - tak zvané komunikační právo. Pěstuje se na řadě zápa­doevropských univerzit a i ve vzdáleném Portugalsku patři k výukovému progra­mu na právnické fakultě proslulé univer­zity v Coimbře.

Stránky:
191–192
Metriky

376

Views

158

PDF views