Komunikační právo a ochrana spotřebitele v Portugalsku

Petr Hajn

Abstrakt

Do rodiny neustále vznikajících (a ta­ ké zanikajícich) právních odvětví přibyl nový sourozenec - tak zvané komunikační právo. Pěstuje se na řadě zápa­doevropských univerzit a i ve vzdáleném Portugalsku patři k výukovému progra­mu na právnické fakultě proslulé univer­zity v Coimbře.

Bibliografická citace

HAJN, Petr. Komunikační právo a ochrana spotřebitele v Portugalsku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 191-192. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10470

Plný Text: