Smlouva o prodeji podniku. Smlouva o nájmu podniku. 1. část

Karel Marek

Abstrakt

Smlouva o nájmu podniku byla do obchodní­ho zákoníku doplněna novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. s účinnosti k 1.1.2001. Touto novelou doznal změny i zákonný text o smlouvě o prodeji podniku. Tato právní úprava byla pak dotčena i ná­ sledujícími novelami (zejména tzv. technickou novelou provedenou zákonem č. 501/2001Sb.).
Novelizace se snaží řešit některé problémové otáz­ky, podněty z praxe však signalizují potřebu věnovat se této tématice průběžně, neboť si posouzení stále zaslouží řada okruhů této právní úpravy.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Smlouva o prodeji podniku. Smlouva o nájmu podniku. 1. část. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 2, s. 148-158. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7265

Plný Text: