Duchovně mladické pětasedmdesátiny pana profesora Hajna

Roč.18,č.1(2010)

Abstrakt
Čerstvého (a to doslova!) pětasedmdesátníka Petra Hajna není u nás určitě potřeba nikomu představovat. Sotva by se našel český ( a slovenský) právník, který by jej neznal. Pana profesora ctí totiž zcela spontánně zejména velmi široká právnická obec počínaje studenty začátečníky, a zkušenými tuzemskými i zahraničními elitními odborníky konče.

Stránky:
88–89
Biografie autora

Josef Bejček

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Metriky

414

Views

125

PDF views