Duchovně mladické pětasedmdesátiny pana profesora Hajna

Josef Bejček

Abstrakt

Čerstvého (a to doslova!) pětasedmdesátníka Petra Hajna není u nás určitě potřeba nikomu představovat. Sotva by se našel český ( a slovenský) právník, který by jej neznal. Pana profesora ctí totiž zcela spontánně zejména velmi široká právnická obec počínaje studenty začátečníky, a zkušenými tuzemskými i zahraničními elitními odborníky konče.

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. Duchovně mladické pětasedmdesátiny pana profesora Hajna. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 1, s. 88-89. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6523

Plný Text: