Ještě k zadávání veřejných zakázek I.

Karel Marek

Abstrakt

V únoru letošního roku byl vydán nový zákon č. 40/2004 Sb. nazvaný Veřejné zakázky. Dřívější zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (který byl zákonem č. 40/2004 Sb. zrušen) nabyl účinnosti dnem 1. led­ na 1995. Tento zákon byl dvanáctkrát novelizován.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Ještě k zadávání veřejných zakázek I. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 104-114. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7767

Plný Text: