Ještě k zadávání veřejných zakázek I.

Roč.12,č.2(2004)

Abstrakt
V únoru letošního roku byl vydán nový zákon č. 40/2004 Sb. nazvaný Veřejné zakázky. Dřívější zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (který byl zákonem č. 40/2004 Sb. zrušen) nabyl účinnosti dnem 1. led­ na 1995. Tento zákon byl dvanáctkrát novelizován.

Stránky:
104–114
Metriky

262

Views

199

PDF views