Vady díla v německém právu

Zdeněk Tobeš

Abstrakt

Německá právní úprava obchodněprávních a občanskoprávních závazkových vztahů má vzhledem k in­tenzivním hospodářským stykům se SRN nezanedba­telný význam pro relativně velký počet českých práv­nických i fyzických osob. Aktuálním tématem v této oblasti německého právního řádu je nedávná rozsáh­lá novela závazkového práva (v SRN označovaná jako modernizace závazkového práva - Schuldrechtsmoder­nisierung), která se dotkla i právní úpravy smlouvy o dílo, a to zejména právní úpravy vad díla, která je pro obě smluvní strany poměrně významnou a často aplikovanou součástí právní úpravy smlouvy o dílo.

Bibliografická citace

TOBEŠ, Zdeněk. Vady díla v německém právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 20-25. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7705

Plný Text: