Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Roč.11,č.1(2003)

Abstrakt
Nadepsaných smluvních typů se podle našich zjiš­tění poměrně dosti často v praxi používá. Smlouva mandátní je přitom upravena ustanoveními § 566 až § 576 obchodního zákoníku; ustanovení smlouvy ko­misionářské na ni přímo navazují v § 577 až § 590 obchodního zákoníku.

Stránky:
37–42
Metriky

255

Views

169

PDF views