Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Karel Marek

Abstrakt

Nadepsaných smluvních typů se podle našich zjiš­tění poměrně dosti často v praxi používá. Smlouva mandátní je přitom upravena ustanoveními § 566 až § 576 obchodního zákoníku; ustanovení smlouvy ko­misionářské na ni přímo navazují v § 577 až § 590 obchodního zákoníku.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Smlouva mandátní a smlouva komisionářská. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 37-42. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8060

Plný Text: