K obchodním závazkovým vztahům

Karel Marek

Abstrakt

Obchodní zákoník uvozují obecná ustanovení, která vymezují rozsah úpravy a základní pojmy.
Specifickou hlavou první části obchodního zákoníku tvoří ustanovení o podnikání zahraničních osob (které podnikají na území České republiky za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české subjekty, pokud ze zákona neplyne něco jiného).

Bibliografická citace

MAREK, Karel. K obchodním závazkovým vztahům. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 287-292. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7726

Plný Text: