Působení práva EU ve sféře českého obchodního práva

Josef Bejček

Abstrakt

Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., Doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., řešitelé výzkumného záměru.

 

Oblast práva obchodního je velmi významným nástrojem dosahování cílů EU. Jeho role při vytváření podmínek zejména pro volný pohyb zboží, služeb a kapitálu a pro zajištění funkčního soutěžního trhu je nezastupitelná. I z toho důvodu jsou všechny zkoumané oblasti1 prostoupeny silnými veřejnoprávními intervencemi.

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. Působení práva EU ve sféře českého obchodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 356-364. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6297

Plný Text: