Klamavé soutěžní praktiky a ochrana spotřebitele

Petr Hajn

Abstrakt

Právo proti nekalé soutěži poskytuje - nehledě na jeho označení - ochranu nejen soutěžitelům. Svým způsobem chrání i další subjekty (například spotřebitele a subjekty, jejichž osobnostní práva by mohla být dotčena některými soutěžními opatřeními).

Argument pro tvrzení právě uvedené můžeme nalezt již v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 ve znění pozdějších revizí, jejíž české znění je obsaženo ve vyhlášce č. 81/1985 Sb. (dále jen "PUÚ"). V čl. 10 bis odst. 3 bod 3 PÚU čteme, že nekalou soutěž mj. představují a musí být zakázány "údaje nebo tvrzení, jejichž užívání při provozu obchodu by bylo s to uvádět veřejnost v omyl o vlastnosti, způsobu výroby, charakteristice, způsobilosti k použití nebo o množství zboží."

Bibliografická citace

HAJN, Petr. Klamavé soutěžní praktiky a ochrana spotřebitele. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 1, s. 68-80. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9260

Plný Text: