Směnka cizí a její obsahové náležitosti

Josef Kotásek

Abstrakt

Je jen málo právních institutů, jejichž kořeny by nebylo možno najít již v době daleko starší a směnka cizí v tomto ohledu není výjimkou. První směnky, kte­ré se počínají objevovat v severní Itálii ve 12. století, ovšem nesou rysy směnek vlastních.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Směnka cizí a její obsahové náležitosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 267-275. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8394

Plný Text: