Regulace, deregulace, autoregulace

Josef Šilhán

Abstrakt

Již pátý ročník mezinárodní konference, kterou v tradičním prosincovém termínu uspořádala Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy uni­verzity, a jejíž sborník v nedávné době vyšel, se nejen v obchodněprávním kontextu zaměřil na problematiku "regulace, deregulace a autoregulace".

Bibliografická citace

ŠILHÁN, Josef. Regulace, deregulace, autoregulace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 273-277. [cit. 2020-01-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7165

Plný Text: