Informační povinnosti účastníků směnečných vztahů

Josef Kotásek

Abstrakt

Zákon směnečný a šekový zakládá informač­ní povinnost účastníků směnečných vztahů ve třech případech: Předně jde o závazek stíhající účastní­ky při směnečné intervencí. Vzhledem k minimál­nímu významu intervence v dnešní době bude mít větší význam oznamovací povinnost, se kterou se u směnky setkáme při nastoupeni vyšší moci. Tře­tí - a v praxi zdaleka nejvýznamnější - informační povinnost je ovšem upravena v souvislosti se směneč­ným postihem. Následující příspěvek je věnován této v současné praxi mnohdy opomíjené problematice.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Informační povinnosti účastníků směnečných vztahů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 272-276. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8238

Plný Text: