Výhodné smluvní podmínky jako varovné signály

Roč.11,č.1(2003)

Abstrakt
Důsledky obchodních smluv by neměly připomínat výsledek zápasu v kopané, kde vítězství jedné strany v poměru 3:0 znamená porážku strany druhé v tomtéž poměru. Teorie her tvrdí, že správná smlouva spočívá na "win-win strategy" - vyhrávají (získají výhody) oba spolupracující soupeři. Pojem kontraktace - ale­spoň jak tvrdí jazykovědci - není odvozen od slova "kontra" nýbrž od latinského výrazu "cum trahere" (táhnout spolu).

Stránky:
17–21
Biografie autora

Petr Hajn

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

profesor
Metriky

398

Views

114

PDF views