Kartelové právo v kontextu transformace ekonomiky

Josef Bejček

Abstrakt

Nezastupitelnou součástí hospodářské politiky (a to itam, kde se její nezbytnost popírá) jsou právní předpisy, které mají za hlavní cíl tvorbu a ochranu soutěžního prostředí. Obvykle se označují jako protimonopolního nebo protitrustové, i když to zcela nevystihuje rozsah jejich předmětu. Antimonopolní legislativa zahrnuje i úpravu kartelových dohod, které v pravém slova smyslu - na monopolistou ovládaném trhu, tedy při neexistenci soutěžitele - ani nemohou být uzavírány. Zahrnují se sem samozřejmě postupy, omezující a kontrolující jednání monopolních (ale i jen dominantních) tržních struktur, ale též kontrolní opatření nad vnějším růstem firem, který může potenciálně ohrozit soutěžní prostředí (kontrola fúzí).

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. Kartelové právo v kontextu transformace ekonomiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 3, s. 55-63. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10213

Plný Text: