Vývoj a perspektiva právního vymezení podnikatele

Jarmila Pokorná

Abstrakt

Slovem „podnikatel“ chápe ekonomie osobu, která organizuje výrobu, najímá vstupy, řídí každodenní činnost a nese nejistoty s tím související. Jeho důležitou úlohou je podstupovat rizika spojená se zaváděním inovací. V tržním hospodářství reprezentuje stranu nabídky, která hledá svoji příležitost prosazení tím, že uspokojí potřeby strany poptávky. Současně tím naplňuje i vlastní představy o výnosu své činnosti a možnostech jejího dalšího pokračování. Povaha tohoto koloběhu vyžaduje, aby se všichni jeho účastníci mohli zcela svobodně rozhodovat o tom, jaké činnosti budou vykonávat a jak budou uspokojovat svoje potřeby. Oběh zboží a služeb však současně nemůže existovat bez určitého řádu, který zajistí rovnost podmínek a příležitostí a předvídatelnost následků určitého chování.

Bibliografická citace

POKORNÁ, Jarmila. Vývoj a perspektiva právního vymezení podnikatele. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 4, s. 355-360. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5826

Plný Text: