Roč.15,č.1(2007)

Nekrolog

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 1/2007