Průcha, P.: Správní právo, obecná část

Karel Marek

Abstrakt

Recenze publikace - Průcha, P.: Správní právo, obecná část

7.  doplněné a aktualizované vydání, vydáno v  koedici Masarykovy univerzity a nakladatelství a vydavatelství Doplněk Brno,  2007,  418  s.

 

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Průcha, P.: Správní právo, obecná část. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 279-280. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7167

Plný Text: