Editorial

Roč.29,č.2(2021)

Abstrakt
Každý z učitelů se s tím setká, všimne si toho jen některý. Ten zážitek sdílení se pokusím demonstrovat na učiteli právnické fakulty, který v rámci seminární výuky začne improvizovat: pokusí se nějakou právní otázku ukázat na konkrétním příkladu.

Stránky:
199–201
Reference

BACHE, Christopher M. Živá třída: vyučování a kolektivní vědomí. Přeložil Petr LISÝ. Praha: Carpe Momentum, 2015.

BYUNG-CHUL, Han. Vyhořelá společnost. Přeložil Radovan Baroš. Praha: Rybka Publishers, 2016.

MIKOŠKA, Petr. Vzdělávání zaměřené na studenta. Praha: Pavel Mervart, 2016.

ROHLÍKOVÁ Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.

Metriky

517

Views

218

PDF views