Editorial

Josef Kotásek

Abstrakt

Každý z učitelů se s tím setká, všimne si toho jen některý. Ten zážitek sdílení se pokusím demonstrovat na učiteli právnické fakulty, který v rámci seminární výuky začne improvizovat: pokusí se nějakou právní otázku ukázat na konkrétním příkladu.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 199-201. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15265

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BACHE, Christopher M. Živá třída: vyučování a kolektivní vědomí. Přeložil Petr LISÝ. Praha: Carpe Momentum, 2015.

BYUNG-CHUL, Han. Vyhořelá společnost. Přeložil Radovan Baroš. Praha: Rybka Publishers, 2016.

MIKOŠKA, Petr. Vzdělávání zaměřené na studenta. Praha: Pavel Mervart, 2016.

ROHLÍKOVÁ Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012.