K dokazování ve sporech z nekalé soutěže

Petr Hajn

Abstrakt

Soudní spory ve věcech nekalé soutěže se v některých směrech odlišují od sporů, jež se týkají hmotného vlastnictví či smluvních vztahů. Působí tu již skutečnost, že pomocí právních norem proti nekalé soutěži jsou chráněny některé nehmotne statky (například jméno a jiná označení podniku, jeho dobrá pověst). Ty jsou pak čímsi mnohem hůře uchopitelným (ve skutečném i přeneseném slo­va smyslu), než bývají předměty hmotného světa. Obtížněji se proto mimo jiné zjišťuje, komu takový statek náleží, zda a jak se liší od nehmotných statků jiných, zda doznal či mohl doznat újmy, jaký je nebo by mohl být rozsah takové újmy a a zda újma hrozí v budoucnu.

Bibliografická citace

HAJN, Petr. K dokazování ve sporech z nekalé soutěže. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 3, s. 410-424. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9096

Plný Text: