K nabytí od nevlastníka

Josef Kotásek

Abstrakt

Každý právní řád se musí vypořádat s klíčovým problémem: je na místě přiznat nabyvateli v dobré víře vlastnické právo k věci i v situacích, kdy pře­vodce věci nebyl jejím vlastníkem, případně nebyl ji­nak oprávněn k jejímu převodu? Řešení této zásadní otázky je s velkým zájmem sledováno - na rozdíl od mnoha jiných právních problémů - i laickou veřejnos­tí. V rámci českého práva navíc problematice nabytí od nevlastníka přidávají na přitažlivosti citelné ne­dostatky a nekonzistentnost současného řešení: kromě nevyváženosti naší právní úpravy (která se - alespoň prozatím - neřídí osvědčenými způsoby řešení) jsou to hlavně neodůvodněné a nedobře promyšlené rozdíly mezi úpravou v občanském a obchodním zákoniku. Na tyto a podobné otázky se zaměřuje předložený příspěvek.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. K nabytí od nevlastníka. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 132-136. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7685

Plný Text: