Smlouva o prodeji podniku. Smlouva o nájmu podniku. 2. část - po novelách obchodního zákoníku

Karel Marek

Abstrakt

Tzv. druhá velká novela {harmonizační novela) ob­chodního zákoníku řadí smlouvu o nájmu podniku me­zi tzv. typové (absolutní) obchody (do výčtu § 261 odst. 3 obchodního zákoníku). Přitom vkládá do ob­chodního zákoníku nová ustanovení § 488b až 488i vě­novaná této smlouvě. Ustanovení § 488b (ustanovení § 488b podle § 263 odst. 2 z titulu, že se jedná o základ­ní ustanovení) až 488e jsou přitom kogentní (uvedená v § 263).

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Smlouva o prodeji podniku. Smlouva o nájmu podniku. 2. část - po novelách obchodního zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 3, s. 271-274. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7242

Plný Text: