Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly)

Karel Marek

Abstrakt

Recenze publikace - Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly)
MU Brno, 2005, 330 s., 400,- Kč

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Večerková, E.: Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 330-331. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7681

Plný Text: