Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. a jeho sedmdesáté narozeniny

Roč.13,č.3(2005)

Abstrakt
Stárnutí není nic jiného, než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.
Tento optimistický postoj A. Mauroise se mi jako blízkému a dlouholetému spolupracovníkovi pana pro­fesora Petra Hajna opakovaně připomíná zejména při př11ežitosti stále přibývajících oslav jeho dalších naro­zenin, ty letošní březnové byly již sedmdesáté.

Stránky:
332–333
Biografie autora

Josef Bejček

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Metriky

433

Views

120

PDF views