Kolektiv: Správní řád

Karel Marek

Abstrakt

Recenze publikace - Kolektiv: Správní řád
výkladová řada MERITUM, ASPI Praha, prosinec 2006, 601 s.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Kolektiv: Správní řád. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 1, s. 100-101. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7212

Plný Text: