Editorial

Josef Kotásek

Abstrakt

Jednou z povinností „akademického funkcionáře“ je aktivní účast na promocích. K nim neoddělitelně patří taláry. Nosí je i studenti, tedy ti magisterští a doktorští, bakaláři u nás už chodí ve svém.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 4, s. 585–588. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11436

Plný Text: