Editorial

Roč.28,č.3(2020)

Abstrakt
Bohuš Tomsa, profesor právní filosofie a mezinárodního práva na UK v Bratislavě a později UK v Praze, uveřejnil v roce 1943(!) v úvodníku časopisu „Právní historie a právní praxe“ obhajobu výuky právní historie na právnických fakultách. Obhajobu sice krátkou, ale jasnou, vášnivou a tak vřelou, že musí hřát u srdce snad každého vyučujícího právní historie i po těch téměř 80 letech od své publikace.

Stránky:
317–319
Reference

TOMSA, B. Právní historie a právní prakse. Právní prakse, 1943, roč. 8, č. 1, s. 1–4. Dostupné z: http://www.historyoflaw.eu

KINCL, J. Deset slavných procesů Marca Tullia. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, 1997.

Metriky

300

Views

156

PDF views