Editorial

Josef Kotásek

Abstrakt

Bohuš Tomsa, profesor právní filosofie a mezinárodního práva na UK v Bratislavě a později UK v Praze, uveřejnil v roce 1943(!) v úvodníku časopisu „Právní historie a právní praxe“ obhajobu výuky právní historie na právnických fakultách. Obhajobu sice krátkou, ale jasnou, vášnivou a tak vřelou, že musí hřát u srdce snad každého vyučujícího právní historie i po těch téměř 80 letech od své publikace.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 3, s. 317–319. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13828

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

TOMSA, B. Právní historie a právní prakse. Právní prakse, 1943, roč. 8, č. 1, s. 1–4. Dostupné z: http://www.historyoflaw.eu

KINCL, J. Deset slavných procesů Marca Tullia. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, 1997.