Editorial

Josef Kotásek

Abstrakt

Co kritizujeme, to jsme obvykle sami provedli, anebo se to provést chystáme. Tolikrát jsem napsal věty jako „v praxi se někdy setkáme i s názorem…“, nebo „narazíme však i na opačné mínění, jehož podstatu lze stručně podat takto: …“, případně „alternativní koncepty, které se někdy objevují v odborné literatuře, nepovažuji za obhajitelné, neboť…“ – a neuvedl jsem přitom, kde a u koho jsem se s tím odmítaným názorem skutečně setkal. Nedělal jsem to / nedělám to jenom já. Na podobné věty v (nejen právnických) odborných článcích narazíme tak často, že nás ten narativ vítězů a poražených nezaráží. Obvykle po něm prostě čekáme kritiku a odmítnutí „opačného názoru“.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 4, s. 543-545. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14111

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ČAPEK, Karel. Marsyas/Jak se co dělá. Praha: Československý spisovatel, 1984, s. 41, Spisy Karla Čapka, sv. 13.

KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008, s. 19.

MERTON, Robert K. Studie ze sociologické teorie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000, s. 197.