Editorial

Josef Kotásek

Abstrakt

Při hodnocení vědy a výzkumu našich univerzit se zohledňuje mimo jiné i „společenská relevance“ základního výzkumu. Cílem hodnocení podle tohoto kritéria je posouzení „aplikačního potenciálu výsledku“. Dle vládní metodiky se společenskou relevancí rozumí „vliv/změna/přínos, a to v oblastech mimo akademickou sféru: ekonomika, společnost, kultura, veřejná správa/služby, zdraví, životní prostředí, kvalita života.“
V kategorii „společenská relevance“ právnických výzkumných výsledků mám jednoho favorita.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 445-446. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15568

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. 1. vyd. Praha. C. H. Beck, 1998.

SPEE, Fridrich von. Cautio Criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse. Deutscher Taschenbuch Verlag, 1982.