Editorial

Josef Kotásek

Abstrakt

K sepsání odborné publikace vedou autory různé motivy, které se vzájemně prolínají a někdy i vylučují. Motivací může být radost z tvorby a objevování nového. Může jí být profesní kariéra – publikací se třeba plní penzum standardů pro získání habilitace či profesury. Může jí být i tlak zaměstnavatele na plnění nějakých „bodů“, podle kterých se poté ukrojí část koláče ze státního rozpočtu.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Editorial. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 3, s. 373–374. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8188

Plný Text: