Mezinárodní konference "Odpovědnost za škodu"

Dana Ondrejová, Robert Neruda

Abstrakt

Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 25. listopadu 2004 uskutečnila již tradiční mezinárodní vědeckou konfe­renci doktorandů obchodního práva. Letošní ročník se věnoval tématu odpovědnosti za škodu. Konference se zúčastnili zástupci právnických fakult Masarykovy univerzity v Brně, Wirtschafts Universität ve Vídni, Univerzity Komenského v Bratislavě či Univerzity Pa­lackého v Olomouci. Množství zájemců o přednesení příspěvku ve značné míře přesáhlo časové možnosti konference.

Bibliografická citace

ONDREJOVÁ, Dana a Robert NERUDA. Mezinárodní konference "Odpovědnost za škodu". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 1, s. 100-104. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7719

Plný Text: