Právní úprava tvorby a ochrany konkurenčního prostředí

Josef Bejček

Abstrakt

Ekonomicky rozvinuté země se bez výjimky potýkají s objektivně podmíněnou tendencí k autodestrukci tržní svobody. Již Adam Smith konstatoval v osmdesátých letech osmnáctého století ve své knize An Inquiry into the Nature of the Wealth of Nations, že osoby téhož podnikatelského profilu se setkávájí jen zřídka, a to i s cílem zábavy či rozptýlení, aniž by se jejich rozhovor nestal nějakým spiknutím proti veřejnému zájmu.

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. Právní úprava tvorby a ochrany konkurenčního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 91-105. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10399

Plný Text: