Editorial

Roč.30,č.1(2022)

Abstrakt

Po roce 1989 bylo právní psaní na právnických fakultách opomíjenou disciplínou. Chyběly zkušenosti, učebnice, překlady standardních děl a možná i samotné povědomí o něm. Význam výuky psaní (akademického i profesionálního) se studentům ukázal většinou až v samotném závěru studia, když se mořili s diplomovou prací, případně byli poprvé konfrontováni požadavky praxe. Nedoceněná agenda se zdála být jako dělaná pro bývalé učitele marxismu-leninismu, kteří hledali své místo v novém světě. Jako kdyby u psaní, a to i psaní právnického, „nebylo, co pokazit“. Přinejhorším se to všichni naučí v praxi, ne?


Stránky:
5–6
Reference

GARNER, B. A. Právní psaní srozumitelným jazykem: adaptovaný překlad s cvičeními. Přeložili J. A. Gealfow, A. Valentová, Š. Janků, P. Hubková, T. Königová. Brno: Nugis Finem Publishing, 2021.

KING, S. O psaní. 4. vyd. Přeložil D. Petrů. Praha: Beta, 2020.

PUCHNER, M. Svět ve slovech. Přeložila P. J. Poncarová. Brno: HOST, 2018.

Metriky

200

Views

103

PDF views