"Stlačování marží" (margin squeeze) jako protisoutěžní jednání ve smyslu článku 82 ES

Josef Šilhán

Abstrakt

Z empirického hlediska lze mít za dlouhodobě prokázané, že dominantní postavení na trhu s sebou (spo­lu se schopností chovat se relativně nezávisle na spotře­bitelích a ostatních soutěžitelích) naneštěstí nese také neodbytné pokušení výraznou tržní sílu zneužít. Jed­ním ze specifických způsobů, jak k tomu může dojít, je i protisoutěžní "stlačování marží" (známější možná pod kosmopolitním označením margin squeeze).
Právě za podlehnutí dominantnímu pokušení tímto způsobem (kterého se dopustila španělská společnost Telefonica) byla nedávno Evropskou Komisí uložena i jedna z nejvyšších pokut za zneužití dominantního postavení vůbec. Následující řádky se na charakteris­tiku tohoto ne až tak obvyklého zneužívajícího jednání zaměřují bližším pohledem.

Bibliografická citace

ŠILHÁN, Josef. "Stlačování marží" (margin squeeze) jako protisoutěžní jednání ve smyslu článku 82 ES. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 302-309. [cit. 2020-07-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7128

Plný Text: