K zákonu o konkursu a vyrovnání (1. část)

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Účelem zákona o konkursu a vyrovnáni (viz § 1) je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku.

"Cílem řízení konkurního je .... uspokojit z výtěžku prodeje kridatářova jmění stejnoměrně, i když jen částečně, jeho věřitele. Tímo neúplným uspokojením však pohledávky věřitelů nezaniknou. Lze je proto vymáhat na kridatáři i po skončení konkursního řízení, až dokud nebudou plně uspokojeny, a to z jeho majetku, který mu zbude nebo kterého dodatečně nabude." Bude-li ovšem jaký.


Stránky:
54–69
Metriky

224

Views

193

PDF views