K zákonu o konkursu a vyrovnání (1. část)

Karel Marek

Abstrakt

Účelem zákona o konkursu a vyrovnáni (viz § 1) je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku.

"Cílem řízení konkurního je .... uspokojit z výtěžku prodeje kridatářova jmění stejnoměrně, i když jen částečně, jeho věřitele. Tímo neúplným uspokojením však pohledávky věřitelů nezaniknou. Lze je proto vymáhat na kridatáři i po skončení konkursního řízení, až dokud nebudou plně uspokojeny, a to z jeho majetku, který mu zbude nebo kterého dodatečně nabude." Bude-li ovšem jaký.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. K zákonu o konkursu a vyrovnání (1. část). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 54-69. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10440

Plný Text: