K tzv. funkcím konkurence

Josef Bejček

Abstrakt

Již Adam Smith přisuzoval státu tři úkoly: obrannou politiku, vytvoření infrastruk­tury, která vůli malému zisku nemůže být zřízena soukromě, a konečně povinnost chránit vytvořením funkčního právního řádu každého člena společnosti před ne­spravedlnostmi nebo útiskem. V rámci právního řádu měla být dána každému členovi společnosti možnost sledovat svoje vlastní zájmy a vkládat svůj kapitál do soutěže. Přes nebezpečí cenových ujednání nepožaduje Smith zákaz kartelů při skepsi vůči jeho prosaditelnosti státní mocí.

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. K tzv. funkcím konkurence. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 2, s. 197-209. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9322

Plný Text: