Kotásek, J.; Pokorná, J.; Raban, P.: Kurs obchodního práva, Právo cenných papírů

Karel Marek

Abstrakt

Recenze publikace - Kotásek, J.; Pokorná, J.; Raban, P.: Kurs obchodního práva, Právo cenných papírů
4. vydání 2005, C. H. Beck Praha, 728 s.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Kotásek, J.; Pokorná, J.; Raban, P.: Kurs obchodního práva, Právo cenných papírů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 3, s. 328. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7679

Plný Text: