Eliáš, K.; Bartošíková, M.; Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva, Právnické osoby jako podnikatelé

Karel Marek

Abstrakt

Recenze publikace - Eliáš, K.; Bartošíková, M.; Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva, Právnické osoby jako podnikatelé
5. vydání, C. H. Beck Praha, 2005, 617 s.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. Eliáš, K.; Bartošíková, M.; Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva, Právnické osoby jako podnikatelé. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2006, č. 1, s. 80-81. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7622

Plný Text: