Roč.12,č.2(2004)

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2004