Řeháček, O.: Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů

Michala Soroková

Abstrakt

Recenze publikace - Řeháček, O.: Představenstvo akciové společnosti
a postavení jeho členů

Bibliografická citace

SOROKOVÁ, Michala. Řeháček, O.: Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 306-308. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6347

Plný Text: