Řeháček, O.: Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Recenze publikace - Řeháček, O.: Představenstvo akciové společnosti
a postavení jeho členů

Stránky:
306–308
Biografie autora

Michala Soroková

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka a advokátní koncipientka
Metriky

272

Views

215

PDF views