Čtení na periferii: poznámky pod čarou

Roč.30,č.3(2022)

Abstrakt

Odborné právnické články a knihy si dnes sotva představíme bez poznámek pod čarou. Ač jsou vysázené menším písmem a umístěné na periferii, mají poznámky nezanedbatelné důsledky. Předně ovlivňují formální úpravu a styl publikace: umožňují „odbíhat“ do pasáží mimo zorné pole čtenáře, čímž odlehčují a zestručňují hlavní text. Pro vědeckou komunitu a její kulturu mají poznámky další význam: svědčí obvykle o renomé citovaných autorů, jsou důležité pro jejich akademický postup a ovlivňují dialog mezi nimi.


Stránky:
483–487
Reference

AYRES, I., VARS, F. E. Determinants of Citations to Articles in Elite Law Reviews. Yale Law School, Program for Studies in Law, Economics and Public Policy, Working Paper No. 234, April 1999. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.160310. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=160310

BOBEK, M. Nepřečteš-li mě, nezahyneš, neocituješ-li mě, zahynu. Jiné právo [online]. Dostupné z: https://jinepravo.blogspot.com/2007/05/nepete-li-m-nezahyne-neocituje-li-m.html

ČMEJRKOVÁ, S., SVĚTLÁ, J., DANEŠ, F. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

GIERLE, M. Gesicherte Polemik. Historische Antropologie. 1998, č. 4, s. 267 a násl. DOI: https://doi.org/10.7788/ha.1996.4.2.267

GRAFTON, A. Die tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote. Taschenbuch-Verlag, 1995.

HÄBERLE, P. Blankenagel, Fußnoten als Instrument der Rechts-Wissenschaft. Rechtstheorie, 1988.

HAMANN, H. Die Fussnote, das unbekannte Wesen – Potential und Grenzen juristischen Zitationsanalyse. Rechtswissenschat. 2014, č. 4. DOI: https://doi.org/10.5771/1868-8098-2014-4-501. Dostupné z: http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1868-8098-2014-4-501.pdf

KONRATH, Ch. SchreibGuide Jus. Juristisches Schreiben für Studium und Praxis. Vídeň: Manz Verlag, 2018.

SCHWANITZ, D. Wie Streithähne die zum Kampf mal kurz auf die Strasse gehen. Die Welt [online]. 24. 1. 1998. Dostupné z: http://www.welt.de/print-welt/article598108/Wie-Streithaeh-ne-die-zum-Kampf-mal-kurz-auf-die-Strasse-gehen.html

SIEMS, M. M. Wie häufig werden Zeitschriften und Kommentare zum BGB in der Literatur zitiert? Zeitschrift für das gesamte Schuldrecht. 2008.

ŠANDEROVÁ, J., MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, Studijní texty (Sociologické nakladatelství).

Metriky

150

Views

168

PDF views